Tannspesialister på Vestkanten Tannlegesenter

I vårt team har vi flere spesialister innen endobehandling (rotbehandling). Endodontisk behandling dreier seg om behandlinger som skal utbedre problemer rundt roten av tannen. Spesialister på dette området tar seg av særlige vanskelige tilfeller, eller hvor tidligere behandlinger ikke har hatt ønsket effekt. Om nødvendig utfører vi også kirurgiske inngrep på tannens rotspiss.

Behandlinger innen endodonti

Eksempler på behandling kan være rotfylling, smerteutredning før rotbehandling og den faktisk rotbehandlingen. Dette er en behandling som ofte er nødvendig grunnet infeksjoner i vevet ved rotkanalen, det er også viktig å forhindre spredning av infeksjon videre.

Røtter kan ha flere kanaler, så behandlingen kan ta litt tid. Etter rotbehandlingen vil vi forsegle tannen med en fylling eller en krone, slik hindrer man bakterier i å komme ned i rotkanalene på ny.

Spesialister på dette området har tatt 3 år med videre utdannelse på dette feltet. Hos oss i Vestkanten Tannlegesenter møter du spesialister med utdanning, kompetanse og lang erfaring innen endotoni. Vi vil sørge for at du føler deg godt ivaretatt og gir deg all informasjon du vil måtte trenge. Vi har troen på god kommunikasjon, og gjør alt for at du skal ha det så komfortabelt som mulig.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om endodontiske behandlinger.