Trygg tanntrekking

Vi foretrekker selvfølgelig at du beholder alle dine naturlige tenner, men av og til er tanntrekking nødvendig. Når dette er nødvendig, har vi også behandlinger som kan erstatte de naturlige tennene, som tannbroer, tannkroner, og tannproteser. Vårt kontor i Loddefjord i Bergen har toppmoderne utstyr, og tanntrekking hos oss er både trygt og smertefritt.

Tanntrekking gjort smertefritt

Til tross for at vi så langt det lar seg gjøre ønsker at du beholder tannen din, er det ikke alltid det er mulig.

Når tanntrekking vurderes som å være det beste for pasienten, vil vi bedøve tannen med lokalbedøvelse før vi fjerner den skånsomt. Dette gjør prosessen smertefri.

Visdomstenner

Når en visdomstann forårsaker ubehag eller andre gjentatte problemer, bør den ofte trekkes da visdomstenner ikke har noen spesiell funksjon for oss. Visdomstenner er vanskelige å rengjøre, og er lettere utsatt for hull eller betennelser enn dine øvrige tenner.

Trekking av visdomstenner utføres med bedøving og er smertefritt.

Etter tanntrekkingen

Tanntrekkingen gjøres med bedøvelse og er en smertefri prosess. Når bedøvelse går ut etter noen timer, vil det vanligvis gjøre litt vondt i det aktuelle området. Du bør derfor ta ordinert dose smertestillende før bedøvelsen går ut.

Etter tanntrekking er det ekstra viktig med god munnhygiene. Følg derfor tannlegens anvisninger slik at såret gror så fort som mulig.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om tanntrekking.